Acorn Squash, Arugula, and Maple Cider Vinaigrette